Dotykové aplikace pro ty nejmenší – kdy, jak a proč ano nebo ne?

Asi všichni si tajně přejeme, aby naše se dítě těšilo dobrému zdraví, zvídavě zkoumalo své okolí, bystře reagovalo a kvalitně rozvíjelo své rozumové schopnosti. Všichni také moc dobře víme, že velká část z těchto věcí se dá velice dobře ovlivnit vyšší mírou a kvalitou interakce s potomkem – v uvozovkách “stačí” se mu láskyplně a často věnovat, prosedět si od sezení na zemi při všemožných dětských hrách na kolenou díry a navrhovat během dne velice různorodé altivity, které zapojí postupně všechny smysly… a samozřejmě nezapomínat na fyzické aktivity.

I těm nejlepším maminkám a tatínkům ale zkrátka někdy dojdou síly a nápady. Televizních pořadů pro děti, pohádek na Youtube a dětských mobilních aplikací je tolik, že je těžké se v nich vyznat. Navíc většina z těchto pořadů a aplikací se honosí popisem, který slibuje rozumový, kreativní a kdovíjaký vývoj pro vaše dítě (že by se jeden občas styděl, že jim to pro rozvoj mozečků nechce dopřát). Tak proč nevyužít i jich? Jenže – je tomu tak ve všech případech? Podle čeho vybírat a jak nastavit pravidla pro jejich používání? A jak zajistit, že díte nepřestane mít zájem o aktivity, které se neodehrávají na obrazovce?

Pojďme se podívat na mobilní aplikace, televizní pořady rozebereme jindy. Vývoj nových mobilních aplikací pro děti je dnes tak rychlý, že na něj odborníci nestačí reagovat. Neexistuje žádná kontrola nabízeného softwaru, který sám sebe označuje za vzdělávací. Bohužel ani vědci a vědkyně nemají nemají vždy jasno v tom, kdy do dětských aktivit tablet začít zapojovat, jak často, jak dlouho a jaký typ aplikací.

Americká pediatrická asociace (AAP) je institucí propojující světové vědce a dětské lékaře, která se dlouhodobě vyjadřuje k takovým otázkám. Až do roku 2013 AAP nedoporučovala pro děti do dvou let jakýkoliv obsah konzumovaný z obrazovek – video, televize (i ta takzvaně na pozadí puštěná), mobilní a tabletové aplikace. Pro děti nad dva roky pak doporučovala omezit takový čas na maximálně dvě hodiny denně.    

Od loňského roku se AAP začala pozitivněji, ale stále velice opatrně vyjadřovat o dotykových vzdělávacích aplikacích. Oproti televizi zde vyzdvihuje interakci, která se zdá být učení dětí velice přínosná. Z mála studií, které k učení dětí s dotykovými aplikacemi existují, lze prozatím vyvodit následující doporučení:

1. Pečlivě vybírejte obsah

 

Děti se nejlépe učí z interakce s reálným prostředím. Mají proto někdy problém si propojit obrázky z obrazovky se svým okolím. Obecně fotografický vizuál bude přínosnější a také obsah, který dítě zná, zkrátka kopíruje jeho vlastní zkušenost. Dbejte i na to, aby interakce postaviček na obrazovce byly dobrým příkladem pro jeho vlastní chování.

Obecně pasivní média, jako např. sledování pohádek nevede k příliš efektivnímu učení. Např. dítě do 2 let možná bude napodobovat aktivity postaviček z videa, ale pouhým  sledováním už není schopné zlepšit svou slovní zásobu.

2. Hrajte společně

Pomáhejte dětem při učení s aplikacemi. Povídejte si s nimi o tom, co vidí, ptejte se jich, motivujte je k pojmenovávání a ukazování. Dítě se rychleji učí a lépe poznatky integruje do své životní zkušenosti.

Ale ano – jsem matka, a tak vím, že technologie rodiče vyhledávají zejména ve chvílích, kdy se potřebují věnovat dalšímu dítěti, domácnosti nebo práci. Zjistěte tedy, o čem aplikace je a v rámci společné hry pak poukazujte na věci z virtuálního prostředí v reálném světě okolo vás. Pokud je hra o kačátku, zahrajte si společnou hru o něm, nebo vyražte k řece a prozkoumejte ho naživo. Jestli byla hra o barvičkách, třiďte spolu barevné prádlo, nebo na procházce hledejte jen červená auta.  

3. Dohodněte si limity

Denní nebo týdenní limit pro hraní naučí děti trpělivosti a plánování času. Můžete se s dítětem dohodnou i na počtu aplikací, které může mít v jednu chvíli na zařízení nainstalovaný. Bude o nich kriticky přemýšlet. U menších dětí limit stanovujte s ohledem na to, kolik hodin jsou během dne vzhůru, možná vás překvapí, že na fyzické a kreativní aktivity zbývá času málo.

4. Trvejte na tech-free časech a zónách

Jídlo a usínání by se mělo obejít bez mobilních zařízení. Děti, které špatně jedí, se možná naučí hezky jíst s pohádkou, ale všechny další obědy bez pohádky budou stát spoustu křiku a nervů na obou stranách. Popřemýšlejte, který čas a prostor v bytě chcete ponechat jen volné kreativní hře, kam tablety nesmí.

5. Jděte příkladem

Děti jen kopírují své rodiče. Všímejte si proto i svého chování a zacházení s médii. Obracíte se během dne často k zaplému notebooku na stole? Jak často kontrolujete svůj mobilní telefon a jak dlouhý čas na něm trávíte?  

 

A v neposlední řadě, vždy, než dáte dítěti do ruky tablet, ptejte se “Co by dělalo místo toho?” Šlo by o produktivní nebo kreativní čas?

Urban Infrastructure Studies (1)

Nezapomínejte na pravidla a stáhněte si obrázek a přichyťte třeba na lednici 🙂

 Autor: Michaela Slussareff

Zdroje:

Brown, A., Shifrin, D.L., Hill, D.L. (2015). Beyond ‘turn it off’: How to advise families on media use. AAP News, Vol 36(10).

Lerner, C., Barr, R. (2014). Key Research Findings Screen Sense: Setting the Record Straight. Research-Based Guidelines for Screen Use for Children Under 3 Years Old.

Advertisements